brush

"Vreme je za ljubav"

Naš slogan je proizišao iz 95 godina tradicije i poverenja,
ali i pozitivne energije u poslovanju koju smo pretočili u
svoje proizvode i nastup na trzištu.

brush

Atlantic Štark je deo Atlantic Grupe, multinacionalne kompanije koja u svom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje, uz prisutnost na tržištima više od 30 zemalja širom sveta.

Ova sinergija unutar velikog poslovnog sistema omogućila je otvaranje novih tržišta, jaču distribuciju, bolju pozicioniranost i plasman - što je osnov daljeg razvoja "Štarka" i Grupe u celini.

Ulaganje u već renomirane brendove, među kojima neki imaju regionalni, pa čak i globalni potencijal, doprineće ostvarenju dodatne vrednosti i ambicioznih poslovnih planova.

Kroz poslove permanentnog tehnološkog unapređenja i marketing aktivnosti, radi se na stalnom inoviranju asortimana, praćenju i primeni savremenih trendova u oblasti tehnologije i odnosa prema tržištu i potrošačima.

Generacijama sa vama !

Štark
Brandovi

Iz fabrike svake godine, kao rezultat praćenja svetskih trendova i kontinuiranog ulaganja u kvalitet i razvoj,
izlaze proizvodi čija je posebna odlika receptura - tako sastavljena i tehnološki proces proizvodnje - tako vođen
da su sačuvana hranljiva svojstva prirodnih sirovina.

brush

Kako smo nastali

Štark
Istorija

Koreni

1922. godine, Danijel S. Pesmažu (Daniel S. Pechmajoue), francuski oficir, povratnik sa Solunskog fronta, osnovao firmu za uvoz i izvoz „Louit” S.A. – u Zemunu, koja se bavila uvozom čokoladnih proizvoda. Sredinom dvadesetih godina prošlog veka Pesmažu je napravio prvu čokoladu: “Roda”, koja je preteča današnje čokolade za jelo i kuvanje “Menaž”.

1922

Soko

1931. godine, Jevrejsko akcionarsko društvo osnovalo je pekaru „Soko”. Predsednik Društva bio je Holender, čije ime na žalost nije zabeleženo, kao ni ime direktora Fišera, takođe Jevrejina. Glavni majstor bio je iz poznate bečke pekare „Anker brot peckerei”. U tada prvoj parnoj pekari bilo je zaposleno stotinak radnika.

1931

Integracija

1966. godine, integracijom pekare „Soko” i Fabrike čokolada i bombona „Nada Štark” nastala je Fabrika keksa, čokolade i bombona „Soko-Nada Štark”, preteča današnje moderne fabrike.

1966

Nova fabrika

1975. godine otvorena je Nova fabrika, kako su je tada svi zvali, na današnjoj lokaciji u Kumodraškoj ulici, na Voždovcu, u koju su preseljeni oprema i mašine iz Zemuna.

1975

Svojinska transformacija

2001. godine izvršena je svojinska transformacija i postali smo Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda "Soko-Nada Štark”, Beograd, a skraćeni naziv AD „Štark”.

2001

"Grand Kafa" i "Droga Dolinska"

2005. godine - 30. juna, javnim preuzimanjem, “Grand kafa”, vodeći proizvodjač i distributer kafe u regionu, postaje većinski vlasnik AD “Štarka” (sa oko 94 odsto). Objedinjavanjem “Grand kafe” i “Droga Kolinske”, koje je finale dogovora o strateškom povezivanju ovih firmi, Soko Štark postaje članica Grupe Droga Kolinska.

2005

Slatko i slano

2007. godina - u okviru Grupe “Droga Kolinska”, “Soko Štark” posluje kao Bussines unit Slatko i slano. Suština nove organizacije je podela na proizvodne programe, prodajna područja i lokalne administracije, i podrazumeva ubrzani razvoj ključnih brendova Grupe

2007

Atlantic grupa

2010. godina - Akvizicijom Droga Kolinske, Soko Štark je postao deo Atlantic Grupe, multinacionalne kompanije koja u svom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje, uz prisutnost na tržištima više od 40 zemalja širom sveta.

2010
Istorijska 1 Istorijska 2 Istorijska 3 Istorijska 4
brush

Kako smo nastali

Štark
Istorija

1922

Koreni

1922. godine, Danijel S. Pesmažu (Daniel S. Pechmajoue), francuski oficir, povratnik sa Solunskog fronta, osnovao firmu za uvoz i izvoz „Louit” S.A. – u Zemunu, koja se bavila uvozom čokoladnih proizvoda. Sredinom dvadesetih godina prošlog veka Pesmažu je napravio prvu čokoladu: “Roda”, koja je preteča današnje čokolade za jelo i kuvanje “Menaž”.

1931

Soko

1931. godine, Jevrejsko akcionarsko društvo osnovalo je pekaru „Soko”. Predsednik Društva bio je Holender, čije ime na žalost nije zabeleženo, kao ni ime direktora Fišera, takođe Jevrejina. Glavni majstor bio je iz poznate bečke pekare „Anker brot peckerei”. U tada prvoj parnoj pekari bilo je zaposleno stotinak radnika.

1966

Integracija

1966. godine, integracijom pekare „Soko” i Fabrike čokolada i bombona „Nada Štark” nastala je Fabrika keksa, čokolade i bombona „Soko-Nada Štark”, preteča današnje moderne fabrike.

1975

Nova fabrika

1975. godine otvorena je Nova fabrika, kako su je tada svi zvali, na današnjoj lokaciji u Kumodraškoj ulici, na Voždovcu, u koju su preseljeni oprema i mašine iz Zemuna.

2001

Svojinska transformacija

2001. godine izvršena je svojinska transformacija i postali smo Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda "Soko-Nada Štark”, Beograd, a skraćeni naziv AD „Štark”.

2005

"Grand Kafa" i "Droga Dolinska"

2005. godine - 30. juna, javnim preuzimanjem, “Grand kafa”, vodeći proizvodjač i distributer kafe u regionu, postaje većinski vlasnik AD “Štarka” (sa oko 94 odsto). Objedinjavanjem “Grand kafe” i “Droga Kolinske”, koje je finale dogovora o strateškom povezivanju ovih firmi, Soko Štark postaje članica Grupe Droga Kolinska.

2007

Slatko i slano

2007. godina - u okviru Grupe “Droga Kolinska”, “Soko Štark” posluje kao Bussines unit Slatko i slano. Suština nove organizacije je podela na proizvodne programe, prodajna područja i lokalne administracije, i podrazumeva ubrzani razvoj ključnih brendova Grupe

2010

Atlantic grupa

2010. godina - Akvizicijom Droga Kolinske, Soko Štark je postao deo Atlantic Grupe, multinacionalne kompanije koja u svom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje, uz prisutnost na tržištima više od 40 zemalja širom sveta.


1922
1931
1966
1975
2001
2005
2007
2010